GIVEAWAY - Valorant Phoenix Statue

GIVEAWAY - Valorant Phoenix Statue by TILT esports

Search
For example: october, tokens, whitelist
Subscribe

Get free email notifications about new and soon-to-end giveaways.


Receive emails:


You can unsubscribe or change the frequency of emails at any time. We won't share/sell your email address and we won't send spam.

GIVEAWAY - Valorant Phoenix StatueDziękujemy

za to, że tworzycie z nami esportową społeczność. Postanowiliśmy się trochę odwdzięczyć i zorganizować dla Was giveaway.

Wystarczy, że podacie swoje imię oraz maila i natychmiast dołączycie do walki o wspaniałe nagrody:

  • VALORANT Phoenix Statue x 1 o wartość 200 euro
  • Kurs Yaotzina Graj Jak Immortal na makeit.gg x 3

Możesz zwiększyć swoją szansę wykonując poniższe czynności.​


GL & HF

TILT esports

Enter on Gleam.io →

Show more TILT esports giveawaysTerms & Conditions

Unless otherwise stated, Gleam Giveaway Finder is not affiliated with this giveaway.

1. Organizatorem konkursu jest firma CSKY Paweł Chojnowski, NIP:5461350189, REGON:200764719.
2. Każda osoba może wziąć udział w akcji tylko raz. Wielokrotne zapisy przez jeden podmiot są niedozwolone.
3. Aby wziąć udział w konkursie nie jest wymagana opłata startowa ani zakup.
4. Przybliżona wartość nagrody za pierwsze miejsce wynosi około 950 złotych. Trzy pozostałe nagrody mają wartość 147 złotych. Łączna ilość nagród wynosi 4, a wartość nagród to około 1100 złotych.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2022-09-05 i kończy w dniu 2022-09-30. Po tym terminie nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia lub zakończenia konkursu.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie wpłynęły z jakiegokolwiek powodu.
7. Uczestnicy otrzymają 10 dodatkowych wejść do konkursu za każde polecenie innej ważnej osoby do udziału w konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany konkursu oraz niniejszych warunków bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, niepokojów społecznych lub wojskowych, działania siły wyższej, rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów bądź jakiegokolwiek innego zdarzenia pozostającego poza kontrolą organizatora. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w konkursie w możliwie najkrótszym czasie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne dane dotyczące nagród przekazane uczestnikom przez osoby trzecie związane z tym konkursem.
10. Nagrody nie mogą być wypłacane w gotówce. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia jakiejkolwiek nagrody inną o równoważnej wartości bez uprzedzenia.
11. Zwycięzcy zostaną wybrani losowo, jednak im więcej punktów/przyczyn zdobędzie uczestnik, tym większa jest szansa na wygraną. Należy pamiętać, że wszyscy zwycięzcy są wybierani losowo, a największa liczba zgłoszeń nie gwarantuje żadnej rekompensaty.
12. Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w ciągu 15 dni od daty zakończenia konkursu wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu odebrania nagrody. Jeśli nie będzie można skontaktować się ze zwycięzcą lub nie odbierze on nagrody w ciągu 15 dni od daty powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do odebrania nagrody zwycięzcy i wybrania zwycięzcy zastępczego lub anulowania nagrody.
13. Oszukiwanie w jakikolwiek sposób (polecanie siebie przy użyciu różnych e-maili lub podobnych taktyk) zdyskwalifikuje Cię z udziału w konkursie.
14. Decyzja organizatora w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z konkursem jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.
15. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.
16. Konkurs i niniejsze warunki podlegają prawu Rzeczpospolitej Polski, a wszelkie spory będą podlegać wyłącznie sądom Rzeczpospolitej Polskiej.
17. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich materiałach reklamowych. Wszelkie dane osobowe zwycięzcy lub innych uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.
18. Pseudonimy zwycięzców będą dostępne w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.
19. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad i warunków.
20. Niniejsza promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani administrowana przez serwisy Youtube, TikTok, Facebook, Twitter lub inne serwisy społecznościowe, ani z nimi związana. Użytkownik przekazuje swoje dane firmie CSKY Paweł Chojnowski, NIP:5461350189, REGON:200764719, a nie innym podmiotom. Podane informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Rzeczpospolitej Polskiej.
21. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy CSKY Paweł Chojnowski, NIP:5461350189, REGON:200764719 lub członkowie ich rodzin oraz inne osoby w jakikolwiek sposób związane z konkursem lub pomagające w jego organizacji.